Haber

İstanbul Valisi Gül: İstanbul’da Milli Eğitim Politikalarını Dört Farklı Projeyle Yürüteceğiz

Haber: EDDA SÖNMEZ / Kamera: ADEM KARABAYIR

İlk, orta, lise ve okul öncesi eğitimde 2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılının ilk dersinin zili çaldı. İstanbul Valisi Davut Gül, kentteki temel milli eğitim politikalarını 4 farklı projeyle hayata geçireceklerini söyledi. Okul polisi uygulamasını sürdüreceklerini belirten Gül, şöyle konuştu: sporKulüpler kurarak yetenek taraması yapacaklarını, okuma alışkanlığını geliştirecek ve her çocuğun enstrüman çalmasını sağlayacak önlemler alınacağını, sınıflardan başlayarak il ölçeğine kadar okul meclisleri gerçekleştireceklerini söyledi.

2023-2024 Eğitim-Öğretim Yılı’nın başlaması nedeniyle Beşiktaş’ta bulunan Murat Beyaz İlkokulu’nda İlkokul Haftası Kutlama Programı düzenlendi. İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Mücahit Yentür ve Beşiktaş Belediye Başkanı İstek Akpolat katıldı.

Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Faruk Yelkenci, törende yaptığı konuşmada, bakanlık olarak öğrencilerin eğitime erişimini ve katılımını sağlamak; Zamanlarının değerli bir kısmını geçirdikleri okul ortamlarının ve öğrenme süreçlerinin güzelleştirilmesine önem verdiklerini belirtti. Yelkenci, ilgi ve yeteneklerine göre akademik ve mesleki eğitim almaları için çalışmalarını yoğunlaştırdıklarını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

“ÇOCUKLARIMIZIN İSTİKRARLI VE SAĞLIKLI BİREYLER YETİŞTİRMELERİNİ TEMEL HEDEF OLARAK KORUYORUZ: En değerli hazinemiz olan çocuklarımız; Bakanlığımızın öncelikli hedefi olarak milli, ahlaki, manevi, insani ve kültürel değerleri benimsemiş bireylerin beden, zihin, ahlâk, ruh ve duygu yönünden istikrarlı ve sağlıklı bir şekilde yetiştirilmelerini koruyoruz. Cumhuriyetimizin 100. yılında, Türkiye Cumhuriyeti’ni insanlığa öncülük eden güçlü bir devlet olarak geleceğe taşıyacak nesiller yetiştirmeyi ve bu doğrultuda Türk Yüzyılı Vizyonunu gerçekleştirmeyi görev olarak görüyoruz. . Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerimize, özellikle toplumsal bütünlük ve birlik bilincine; Eğitim süreçleri açısından bilim, kültür, sanat ve spor alanlarında gönüllülük ve sosyal sorumluluk programları aracılığıyla milli, ahlaki, manevi, kültürel ve insani değerlerin içselleştirilmesine yönelik çabalar sarf ettik.

ÖĞRENCİLERİMİZİN İLGİ, YETENEK VE AMAÇLARINA GÖRE 21. YÜZYIL BECERİLERİNDE EĞİTİM ALABİLECEĞİ DERS SEÇENEKLERİ SUNULMAKTADIR: Bu bakış açısının bir yansıması olarak öğrenciler; Öğrencilerin insan, şehir, kültür ve medeniyet arasındaki bağı anlayabilmeleri, yaşadıkları şehri tanıyabilmeleri, somut ve somut olmayan kültürel değerleri tanıyabilmeleri ve koruyabilmeleri için okul içi ve okul dışı etkinlikler planlamak ve uygulamak istiyoruz. şehirlerinin mirası. Bu kapsamda geçen hafta öğrencilerimize ilgi, yetenek ve hedeflerine göre ortaokul ve liselerde 21. yüzyıl becerileri doğrultusunda ders seçenekleri sunulmuş; Türk toplumunda iklim değişikliği, çevre bilinci, sürdürülebilir tarım ve gıda güvenliği, düşünme yeteneği, aile kurumu gibi birçok alanda vizyon sağlamayı, kimliklerini milli ve manevi değerlerle güçlendirmeyi, karakter gelişimine ve öz bütünlüğe katkı sağlamayı amaç edinerek, Öğrencilerin çok yönlü gelişimini sağlamak ve hayata hazırlamak. Ders çeşitliliğine sahip olma fırsatından haberdar olmanızı ve bunu öğrencilerimizle paylaşmanızı hatırlatmak isterim.

YÖNETİCİLERİMİZİN VE ÖĞRETMENLERİMİZİN OKUL BAHÇELERİNDE UYGULAMA YAPMALARINI BEKLİYORUZ: Okullarda özellikle temel eğitim düzeyinde oyun alanlarının düzenlenmesine, öğrencilerin fiziksel ve sosyal açıdan sosyal gelişimlerini destekleyecek şekilde okul bahçeleri başta olmak üzere geleneklerimiz ve kültürümüzden ilham alan yüz yüze oyunlar oynamaya teşvik edilmesine önem veriyoruz. akıl sağlığı. Obezite ve dijital bağımlılığa karşı önlem olarak öğrencilerimizin doğal ortamlarda arkadaşlarıyla uyum içinde oynamaları, sosyal becerilerini geliştirmeleri ve zamanlarını daha iyi kullanmaları amacıyla yönetici ve öğretmenlerimizden okul bahçeleri ve eklentilerinde iyileştirmeler yapmalarını bekliyoruz. okulda. Eğitim ve öğretim süreçlerinin uyumlaştırılmasına yönelik aldığımız tedbirleri gerekli mevzuat düzenlemelerini yaparak güçlendirmeyi ihmal etmiyoruz. Bu doğrultuda, yayımlanan Ortaöğretim Kurumları Yönetmeliği’nde yaptığımız kapsamlı değişiklikle eğitim-öğretim süreçlerinin disipline edilmesini, Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği ile okullarda ölçme ve değerlendirme uygulamalarının kalitesinin artırılmasını, Etkin bir izleme ve değerlendirme sistemi geliştirmek. Henüz yayınlanma aşamasında olan Okul Öncesi Eğitim Kurumları ve İlköğretim Kurumları Yönetmeliği ile birçok konuyu düzenleyeceğiz.

ÖĞRETMENLERİMİZ VE YÖNETİCİLERİMİZ HER ZAMAN KENDİLERİNİ YENİLEMELİ VE MESLEKİ GELİŞİMLERİ İÇİN SİSTEMSEL ÇABA GÖSTERMELİLER: Bir eğitimci olarak mesleğimiz; Eğitim ve öğretim yönetiminin maddi ve manevi sorumluluğunun ne kadar büyük olduğunu biliyoruz. Öğretmenlik öncelikle keyifle yapılması gereken bir görevdir, mesleğe ait olmayı ve yüksek iç motivasyonu gerektirir. Çocukları sevmek, onlarla ilgilenmek, onların duygu ve düşüncelerini anlamak elbette isteklilik ve fedakarlık gerektirir. Bu kutsal görevin layıkıyla yerine getirilmesinin ülkemize, dolayısıyla dünyaya sağlayacağı katkı elbette çok büyüktür. Bu anlamda eğitim davamızın en değerli kahramanları elbette ki öncelikle öğretmenlerimiz ve eğitim yöneticilerimizdir. Bu noktada biz öğretmenlerimizi takımın bir parçası olarak görüyoruz ve Sayın Bakanımızın da çok önem verdiği bir konu olarak ne yaparsak yapalım öğretmenlerimizle birlikte yapacağımızı hatırlatmak isterim. Bu nedenle öğretmen ve yöneticilerimizin her zaman kendilerini yenilemeleri, mesleki gelişimleri için düzenli çaba göstermeleri ve her zaman hazır olmaları gerekmektedir.

ÇOCUKLARA SABAH DERSLERE GİTMEDEN ÖNCE KÜLTÜREL FİZİKSEL HAREKETLER YAPILMALIDIR: Ayrıca yönetici ve öğretmenlerimizin öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, velileriyle ve sosyal çevreleriyle güçlü bir iletişim halinde olması gerektiği de yadsınamaz bir gerçektir. Okullardaki eğitim ortamının güzelleştirilmesi, zenginleştirilmesi, ders kitaplarının ve öğretim materyallerinin verimli kullanılması için öğretmenlerimizin gerekli çalışmaları yapması gerektiğini de bu vesileyle belirtmek isterim. Öğrencilerin akademik, mesleki ve sosyal açıdan daha iyi yetişmeleri için öğretmenlerinden en iyi şekilde yararlanabilecekleri ortam ve zamanı bulabilmeleri gerekir. Velilere öğrencilerle ilgili verilecek bilgilerde, eğitimin tüm unsurlarını içerecek biçimde; Bilim, kültür, sanat, spor ve sosyal sorumluluk programlarına yer verilmesine dikkat edilmesi, öğrencilerin sosyal sorumluluk programı kapsamındaki sosyal etkinliklerinin ve topluma hizmet faaliyetlerinin e-okul sistemindeki Sosyal Etkinlik Modülünde kayıt altına alınması önemlidir. . Temel eğitim kurumlarında öğrencilerimizin güne dinç, neşeli başlaması ve sağlıklı yaşam için alışkanlıklar kazanması gerektiğini hatırlatmak isterim.

ÖĞRENCİLERE CEP TELEFONLARIYLA DERSLERE GİRMEMELERİ UYARISI: Sevgili Öğrenciler; Okumanın ve öğrenmenin değerini, doğru bilginin peşinde koşmanın, bilgeliği kuşatmanın ne kadar güçlü olacağını ve daha da önemlisi insanlara faydalı olmanın gerekliliğini hatırlatmak isterim. Bu noktada bir öğrenci olarak bu çağlarda zamanınızın anlamını ve değerini bilmenizi, sahip olduğunuz fırsat ve fırsatları en iyi şekilde değerlendirmenizi dileriz. Ülkemizin geleceğinin sahibi olarak, vatanımızın ve milletimizin bekası, istikbali ve bağımsızlığı için ne kadar değerli olduğunuzu özellikle vurgulamalıyız. Ancak size bu bilinci kazandıran, ilim ve irfan taşıyıcısı olan öğretmenleriniz; Yolunuzu aydınlattıklarını, sizi hayata, mesleğe ve geleceğe hazırladıklarını, öğretmenlerinize saygı duymayı asla ihmal etmediklerini unutmayın. Ayrıca devletinizin sizin için özenle hazırladığı ders kitaplarınızı ve diğer tüm olanakları kullanın, tüm eşyalarınızı temiz ve düzenli bir şekilde kullandığınız gibi, israf etmeyin. Bir diğer kaynak olarak Bakanlığımızın dijital eğitim platformu olan Eğitim Bilgi Ağı’nın (EBA) ders kitaplarından ve elektronik eğitim içeriklerinden etkin bir şekilde yararlanmayı ihmal etmeyin. Son olarak öğrencilerimize okulda ve sınıflarda cep telefonunun dersleri aksatacak biçimde kullanılmaması ve bu tür cihazlarla sınıflara girmemeleri gerektiğini hatırlatmak isterim. Ayrıca kişisel bilgilerinizin korunması, başkalarına saygı gösterilmesi, dijital ortamlarda gizlilik alanının belirlenmesi açısından bunun bir hak ve aynı zamanda bir sorumluluk olduğunu da belirtmek isterim.

OKULLARIMIZDAKİ YÖNETİCİ VE ÖĞRETMENLERİMİZLE VELİLERİMİZDEN YÜKSEK İŞBİRLİĞİ BEKLİYORUZ: Değerli velilerimiz, bilmenizi isterim ki, öğrencilerimizin bizlere sizlerin emaneti olduğunun bilinciyle, bakanlığımız ve il teşkilatımızla birlikte okullarımızda onlara en keyifli eğitimleri verebilmek için büyük çaba sarf ediyoruz. Bilindiği gibi eğitimde okul-aile işbirliğinin değeri büyüktür. Bu bağlamda siz ücretli velilerimizden, okullarımızdaki yönetici ve öğretmenlerimizle yüksek işbirliği bekliyoruz. Okul veli birliklerimizin okul yönetimlerimiz ve öğretmenlerimiz ile uyum içinde çalışmasını, birlikte güzel şeyler üretmesini önemsiyoruz. Bakanlığımızca Aile Okulu kapsamında birçok çalışma yürütülüyor. Velilerimizin bu kapsamda ilgi göstermesi ve etkinliklere katılması değerli olacaktır. Velilerimizin okul ziyaretleri ve öğretmenlerle görüşmelerinin daha nitelikli, sistemli ve sağlıklı olması için okulların planlama yapmasını, eğitim-öğretim faaliyetlerini aksatmayacak şekilde ziyaret takvimi oluşturulmasını istedik. Çocuklarımızın can güvenliğini sağlamak, eğitimlerini aksatmamak amacıyla alınan bu kararı anlayışla karşıladıklarını görüyoruz ve bu vesileyle kendilerine şükran borçluyuz. “

Törende konuşan İstanbul Valisi Davut Gül, törende yaptığı konuşmada yeni dönem için alınan tedbirlere ilişkin açıklamalarda bulundu. Gül şunları söyledi:

“DAHA YETERLİ BİR EĞİTİM SUNMAYA ÇALIŞACAĞIZ: İnşallah bu yıl çocuklarımıza daha iyi şartlarda, daha iyi bir eğitim vermeye çalışacağız. Uzun yaz tatilinde özellikle öğretmenlerimizin yoğun çabaları, Milli Eğitim Bakanlığımızın destekleri, sivil toplum kuruluşlarımız, okul aile birliklerimiz ve okullarımızın fiziki şartlarını mümkün olduğunca iyileştirmeye çalıştık. belediyeler. Katkıda bulunan herkese teşekkür etmek isterim.

OKUL POLİS UYGULAMALARINA DEVAM EDECEĞİZ: Çocuklarımızın dini bir ortamda eğitim alabilmeleri için okul zabıtası özellikle okul dışı güvenlik tedbirlerine devam edecek. İkili antrenman yapanların ışıktan ve karanlıktan etkilenmemeleri için sabah erken ve öğleden sonra geç saatlerde yola çıkmaları için kurumlarımız sokakları aydınlatacak tedbirleri almış ve almaya da devam ediyor.

OKUL SPOR KULÜPLERİ KURULACAK, BECERİ TARAMALARI YAPILACAK: İnşallah Bakan Yardımcımızın söylediği Milli Eğitim Temel Politikalarını 4 ayrı projeyle İstanbul’da hayata geçireceğiz. Bunlardan biri de tüm okullarımızda okul spor kulüplerinin kurulması olacak, okul spor kulüplerimizde bulunan beden eğitimi öğretmenlerimiz Gençlik ve Spor Müdürlüğümüzün teknik altyapısıyla yetenek taramaları yapacak. Çocuklarımıza yeteneklerine göre öğrenci lisansı vereceğiz. Bu nedenle her çocuğumuz ilkokul ve okul öncesinden itibaren sporla tanışacak.

HER ÇOCUĞUN BİR ÇALGI ÇALMASINI KESİNLİKLE İSTİYORUZ: Bir diğer konu ise çocuklarımızın okuma alışkanlığını geliştirmek amacıyla geçtiğimiz yıllarda kütüphanelerimiz zenginleştirildi. Bu zenginleşme devam edecek ve biz de öğretmenlerimizle birlikte kitap okuma alışkanlığının arttırılması için çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Üçüncüsü, her çocuğun bir enstrüman çalmasını istiyoruz. Bu kapsamda okullarda durumu uygun olanlara müzik dersi, uygun olmayanların ise enstrüman ihtiyacını karşılayacağız.

OKUL MECLİSİNİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ: Son olarak çocuklarımızın ve gençlerimizin karar alma süreçlerine katılabilmeleri, daha katılımcı olabilmeleri ve sosyal becerilerini geliştirebilmeleri için sınıflardan başlayarak il ölçeğine kadar okul meclislerini hayata geçireceğiz. Bizlere her anlamda destek olan Milli Eğitim Bakanımıza, Milli Eğitim Bakanlığımızın her kademesindeki yöneticilerimize, okul müdürlerimize, bu işin temel taşı olan öğretmenlerimize, velilerimize ve her birimize teşekkür ediyorum. Kıymetini bilerek elinden gelen gayreti gösterecek her öğrencimize eğitim-öğretim dönemimizin hayırlı olmasını diliyorum. “

Konuşmaların ardından öğrenciler şiirler okudu ve folklor gösterisi yaptı. Daha sonra Bakan Yardımcısı Yelkenci, Vali Gül ve beraberindekiler sınıfları gezerek öğrencilere ikramlarda bulundu.

PEYZAJ DÖKÜM

– İSTANBUL VALİSİ DAVUT GÜL, MİLLİ EĞİTİM BAKAN YARDIMCISI DR. ÖMER FARUK YELKENCİ’NİN KONUŞMALARI

OKUL BAHÇESİNDEN FOLKLOR GÖSTERİSİ VE GENEL GÖRÜNTÜLER

– PROTOKOL ÜYELERİ SINIFLARI ZİYARET EDEREK ÖĞRENCİLERE HEDİYE VERİR

haberyayladagi.com.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu
escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
istanbul escort
adalar escort
arnavutköy escort
ataşehir escort
avcılar escort
bağcılar escort
bahçelievler escort
bakırköy escort
başakşehir escort
bayrampaşa escort
beşiktaş escort
beykoz escort
beylikdüzü escort
beyoğlu escort
büyükçekmece escort
çatalca escort
çekmeköy escort
esenler escort
esenyurt escort
eyüp escort
fatih escort
gaziosmanpaşa escort
güngören escort
kadıköy escort
kağıthane escort
kartal escort
küçükçekmece escort
maltepe escort
pendik escort
sancaktepe escort
sarıyer escort
şile escort
silivri escort
şişli escort
sultanbeyli escort
sultangazi escort
tuzla escort
ümraniye escort
üsküdar escort
zeytinburnu escort
istanbul escort
betturkey
jojobet
deneme bonusu veren siteler